Original Chip Set

układ elektroniczny stosowany w komputerach Commodore Amiga

Original Chip Set (OCS) – chipset montowany w pierwszych modelach komputerów Amiga. Składał się z kilku czipów, mianowicie:

 • Agnus (address generator) 8370 (Fat Agnus 8372A, Super Agnus 8372B) – serce OCS, układ odpowiadający za multimedia:
  • pełnił funkcję kontrolera DMA dla całej architektury (25 kanałów DMA)
  • zajmował się obsługą pamięci Chip RAM (8370 do 512kB, 8372A do 1MB, 8372B do 2MB)
  • zawierał w sobie koprocesory graficzne Blitter i Copper
 • Paula 8364 – niezmieniony od 1984 chip odpowiadający za fenomenalne w swym czasie możliwości dźwiękowe Amigi:
  • bezpośredni dostęp do pamięci
  • cztery 8-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe (po 2 na każdy kanał stereo), poprzez obniżenie głośności w jednym z 8-bitowych przetworników na kanał można było zasymulować dodatkowe 6 młodszych bitów – co dawało w sumie 14 bitowy dźwięk stereo
  • format próbki: PCM 8-bit, ze znakiem, kod uzupełnień do dwóch
  • różna częstotliwość próbkowania w zależności od trybu graficznego (grafika i dźwięk korzystały ze wspólnej pamięci)
  • dynamika dźwięku – 48dB
  • kontroler obsługi joysticka i myszki
  • filtr dolnoprzepustowy – działający globalnie na wszystkie kanały
  • wspomagał układ Gary w obsłudze stacji dyskietek
 • Denise (Display Enable) 8362 – kontroler obrazu
  • zajmował się wyświetlaniem obrazu
  • potrafił zsynchronizować własny sygnał video z zewnętrznym źródłem sygnału
  • zajmował się obsługą duszków (sprites).
MOS 8362R5 - Denise
MOS 8364R4 - Paula
MOS 8367R0 - Agnus

Do architektury OCS zaliczały się także:

 • CIA (complex interface adapters)
  • kontroler portów wejścia/wyjścia
  • kontroler klawiatury
 • Gary 5719
  • kontroler szyny
  • kontroler stacji dyskietek
  • autodiagnostyka
 • chip RAM – pamięć, do której dostęp miały wszystkie układy (DMA)
 • fast RAM – pamięć, do której dostęp miał tylko procesor (pamięć instalowana opcjonalnie jako karta rozszerzeń)
 • slow RAM – (tylko w OCS) pamięć, do której dostęp miał tylko procesor, ale korzystał z niej przez wspólną z chipsetem szynę, co obniżało jej wydajność.

Zobacz też edytuj