Oripawina

związek chemiczny

Oripawina (orypawina) – organiczny związek chemiczny z grupy opiatów, główny metabolit tebainy. Jest cząsteczką prototypową serii półsyntetycznych opioidów, wśród których znajduje się buprenorfina. Pomimo właściwości znieczulających zbliżonych do morfiny, rzadko jest stosowana klinicznie ze względu na wysoką toksyczność i niski indeks terapeutyczny.

Oripawina
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C18H19NO3

Masa molowa

297,35 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

467-04-9

PubChem

5462306

Klasyfikacja medyczna
Legalność w Polsce

środek odurzający grupy I-N

Jest objęta Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I)[1]. W Polsce znajduje się w kategorii I-N wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych, zatem jego posiadanie jest nielegalne[2].

PrzypisyEdytuj

  1. http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/NAR_2012_Yellow_List_51st_edition_EN.pdf
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1665).