Ortotropia

strona ujednoznaczniająca

Ortotropia (z gr. ortho – proste, trópos – zwrot, obrót) – zjawisko występujące w przypadku, gdy własności materiałowe ciała zmieniają się w kierunkach prostopadłych, nie pokrywających się z osiami głównymi przyjętego układu współrzędnych. Ma to miejsce np. przy rozważaniu konstrukcji wykonanych z żywic zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym, jak również przy rozważaniach mikrostruktury niektórych ciał ceramicznych lub metalicznych.

W mechanice ciała stałego właściwości ciała ortotropowego są opisywane za pomocą tensora sztywności cijkl o dziewięciu unikatowych składowych. W przypadku liniowej teorii sprężystości macierz sztywności zapisuje się jako:

lub jej odwrotność w notacji inżynierskiej jako macierz podatności

gdzie:

moduł Younga wzdłuż osi
moduł Kirchhoffa w kierunku na płaszczyźnie, której normalna jest w kierunku
liczba Poissona.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj