Otwórz menu główne

Orzeczenie imienne

jeden z rodzajów orzeczenia

Orzeczenie imienne, orzeczenie złożone – w składni jeden z rodzajów orzeczenia, złożony z łącznika będącego elementem czasownikowym, w zgodzie z podmiotem, i orzecznika (o charakterze imiennym)[1].

Łącznik przeważnie jest osobową formą czasowników „być”, „zostać”, „stać się”, a orzecznik najczęściej rzeczownikiem, przymiotnikiem, imiesłowem, zaimkiem rzeczownym i przymiotnym, przysłówkiem, liczebnikiem[2] – na przykład:

Po studiach został lekarzem. (został – łącznik, lekarzem – orzecznik rzeczownikowy)
Kiedyś będę sławny. (będę – łącznik, sławny – orzecznik przymiotnikowy)
To brzmi zaskakująco. (brzmi – łącznik, zaskakująco – orzecznik przysłówkowy)
On staje się irytujący. (staje się – łącznik, irytujące – orzecznik czynnoimiesłowowy)
Dzwonek okazał się zepsuty. (okazał się – łącznik, zepsuty – orzecznik biernoimiesłowowy)
Przez chwilę wydawał się tobą. (wydawał się – łącznik, tobą – orzecznik rzeczownozaimkowy)
Teraz już problem zrobił się twój/twoim. (zrobił się – łącznik, twój/twoim – orzecznik dzierżawczozaimkowy)

PrzypisyEdytuj

  1. Nagórko 2007 ↓, s. 283.
  2. Bąk 1977 ↓, s. 413.

BibliografiaEdytuj