Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna (OSNC) – wydawany od 1918 r. urzędowy zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego, określany w publicystyce prawniczej mianem zielonego orzecznictwa z uwagi na kolor okładki. Miesięcznik zawiera węzłowe orzeczenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wraz z pełnymi tekstami uzasadnień oraz skorowidzami tematycznymi.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
Częstotliwość miesięcznik
Państwo  Polska
Wydawca Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis
Organ prasowy Izba Cywilna Sądu Najwyższego
Rodzaj czasopisma prawnicze
Pierwszy numer 1918
Redaktor naczelny Tadeusz Ereciński
ISSN 1234-5261

Na przestrzeni lat periodyk wydawany był pod następującymi tytułami:

  • do 1932 „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej”
  • 1933-1952 „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej” (powstały z połączenia ukazujących się do 1932 r.: „Zbioru Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej” oraz „Zbioru Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Trzeciej”)
  • 1953-1961 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna”
  • 1962 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna”
  • 1962-1981 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”
  • 1982-1989 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Administracyjna i Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”
  • 1990-1994 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”
  • od 1995 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna”.