Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji. Geneza osadów jest zróżnicowana, może je tworzyć materiał, będący efektem m.in.:

Osady dzieli się ze względu na środowisko, w którym powstawały na:

Osady kontynentalne (inaczej terrygeniczne) dzieli się na:

Osady morskie, biorąc pod uwagę głębokość na jakiej powstają, dzieli się na:

Zobacz też edytuj