Osady morskie

Osady morskie – utwory powstałe na powierzchni Ziemi, w środowisku morskim, w wyniku nagromadzenia materiału organicznego lub skalnego przez różne czynniki.

Formy ukształtowania dna oceanicznego

PodziałEdytuj

Ze względu na rodzaj materiału, z którego powstały osady morskie:

Ze względu na głębokość, na której powstały: