Osiedle miejskie (Rosja)

Osiedle miejskie (ros. городское поселение) – jednostka samorządu terytorialnego Federacji Rosyjskiej będąca okręgiem miejskim lub wchodząca w skład rejonu municypalnego, w granicach którego znajduje się małe miasteczko lub osiedle typu miejskiego, w którym samorząd lokalny jest sprawowany przez ludność bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych i innych organów samorządów lokalnych[1].

Często określana jako jednostka pośrednia pomiędzy miastem a wsią; pod względem liczby ludności jest bardzo zróżnicowana — od 100 do nawet 35 tysięcy mieszkańców[2].

W 2020 było w Rosji 1400 takich osiedli[3].

Określenie „osiedle miejskie” jako polski odpowiednik rosyjskiego городское posiada umocowanie między innymi w Bibliotece Sejmowej w oficjalnym tłumaczeniu na język polski Konstytucji Federacji Rosyjskiej z 1993 (przed poprawkami), gdzie fragment Статья 131: 1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях /.../ tłumaczony jest „Artykuł 131: 1. Samorząd terytorialny funkcjonuje w osiedlach miejskich i wiejskich /.../”

Przypisy edytuj

  1. "Oficyalnyje sajty gorodow RF". 2021. [dostęp 2021-05-09]. (ros.).
  2. Agnieszka Kandzia. Samorząd terytorialny Federacji Rosyjskiej. „Pisma Humanistyczne”, s. 59-66, 2010. 
  3. Население по МО на 2020. www.gks.ru. [dostęp 2020-11-26]. (ros.)