Oskrzeliki

Oskrzeliki (łac. bronchiolae) - część układu oddechowego położona między oskrzelami a pęcherzykami płucnymi.

Schemat oskrzeli (oskrzeliki oznaczone nr 5).

Są rozgałęzieniami oskrzeli od 11. do 16. rzędu. Płuca człowieka zawierają ok. 30 tys. oskrzelików. Mają one mniej niż 1-2 mm średnicy. Są najmniejszym elementem układu oddechowego, który pełni wyłącznie funkcje transportowe (tzn. nie zachodzi w nich wymiana gazowa).

Ich ściany nie zawierają chrząstki - są zbudowane z warstwy włókien kolagenowych, przebiegających okrężnie mięśni gładkich i nabłonka. Ich skurcz prowadzi więc do znacznego ograniczenia przepływu powietrza w płucach, co ma znaczenie w wielu procesach patologicznych: