Osobowość paranoiczna

Osobowość paranoicznazaburzenie osobowości, w którym występuje chłód emocjonalny, wycofywanie się z kontaktów z innymi, wrogość, nadmierna podejrzliwość, nadmierna wrażliwość na lekceważenie i krytykę, niezdolność do wybaczania urazy.

Osobowość paranoiczna
ilustracja
Klasyfikacje
ICD-10

F60.0

DSM-IV

301.0
Paranoiczne zaburzenie osobowości

MedlinePlus

000938

MeSH

D010260

Kryteria diagnostyczne (objawy)

edytuj

Kryteria diagnostyczne ICD-10

edytuj
 • wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie
 • tendencja do długotrwałego przeżywania przykrości
 • podejrzliwość, postrzeganie obojętnych działań otoczenia jako wrogich lub pogardliwych
 • sztywne poczucie własnych praw
 • podejrzenia dotyczące wierności (partnerów i przyjaciół)
 • przecenianie własnego znaczenia
 • pochłonięcie wyjaśnieniami wydarzeń

Kryteria diagnostyczne DSM-IV

edytuj
 • pozbawiona wystarczających podstaw podejrzliwość, że inni nas wykorzystują, krzywdzą lub oszukują
 • zaabsorbowanie bezpodstawnymi wątpliwościami co do lojalności przyjaciół lub wspólników i co do tego, czy są oni godni zaufania
 • niechęć do zwierzania się innym, spowodowana nieuzasadnionym lękiem, że informacje te zostaną użyte przeciw nam w złych intencjach
 • odczytywanie ukrytych, poniżających lub groźnych znaczeń z niezłośliwych uwag lub zdarzeń
 • ciągłe noszenie urazów, czyli niewybaczanie zniewag, krzywd lub afrontów
 • dostrzeganie ataków na nasz charakter czy reputację, które zwykle nie są widoczne dla innych, oraz szybkie reagowanie na nie gniewem lub przechodzeniem do kontrataku
 • powtarzające się nieusprawiedliwione podejrzenia dotyczące wierności współmałżonka lub partnera seksualnego

Atrybuty osobowości paranoicznej

edytuj

Atrybuty te charakteryzują funkcjonowanie osobowości paranoicznej:

Odmiany osobowości paranoicznej według DSM-IV

edytuj
 • fanatyczna (z cechami osobowości narcystycznej)
 • zrzędliwa (z cechami osobowości negatywistycznej)
 • wyizolowana (z cechami osobowości unikającej)
 • zatwardziała (z cechami osobowości kompulsyjnej)
 • złośliwa (z cechami osobowości sadystycznej).

Cechy związane z osobowością paranoiczną według Blaney

edytuj
 • nieufność
 • podejrzliwość
 • czujność
 • cynizm
 • rywalizacyjność (porównywanie się z innymi)
 • poczucie krzywdy
 • zazdrość
 • nadwrażliwość na krytykę
 • przepełnienie złością
 • mściwość
 • ostrożność
 • niezachwiane przekonania
 • zazwyczaj brak poczucia humoru
 • dychotomiczne myślenie
 • samowystarczalność
 • zadufanie
 • przekonanie o własnej wyższości
 • usprawiedliwienie samego siebie

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • A. Jakubik: Zaburzenia osobowości
 • T. Millon: Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie
 • L. Cierpiałkowska: Psychologia zaburzeń osobowości