Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy nieformalnego określenia mieszkańców dawnego NRD. Zobacz też: inne znaczenia.
Mapa podzielonych Niemiec

     NRD

     RFN

     Berlin Zachodni

Ossi – nieformalne określenie mieszkańców byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD), czyli wschodnich Niemiec, pochodzi od niemieckiego określenia wschodu – ost.

Określenie Ossi pojawiło się w Republice Federalnej Niemiec (RFN), by podkreślić różnice pomiędzy mieszkańcami wschodnich i zachodnich Niemiec, które wynikały z powstałych dużych różnic kulturowych i światopoglądowych w podzielonym granicą kraju.

Po zjednoczeniu wśród Niemców z Zachodu (Wessi) miało znaczenie pejoratywne.

W Polsce używane jest rzadko, znacznie częstsze jest, odpowiadające mu, określenie, pochodzące od polskiego akronimu nazwy tego państwa – enerdowcy.