Ostrew

drabina wykonana sposobem gospodarczym z uschłego drzewa, w postaci słupa ze sterczącymi na boki szczeblami

Ostrewdrabina wykonana sposobem gospodarczym z uschłego drzewa, w postaci słupa ze sterczącymi na boki szczeblami (w odróżnieniu od klasycznej drabiny, która ma dwa słupy po bokach, połączone szczeblami).

Ostrew wykorzystana w żniwach owsianych.

Do jej wytwarzania używano zazwyczaj świerka, z którego odcinano większość gałęzi, pozostawiając kilkunastocentymetrowe kawałki gałęzi leżących naprzeciwko siebie, w jednej płaszczyźnie. Zarówno z pnia, jak i z pozostawionych gałęzi zdejmowano korę.

Ostrew spotykana była na terenach podgórskich i służyła do wspinania się na niewielkie wysokości (drzewo owocowe, strych). Używali jej też pierwsi eksploratorzy jaskiń tatrzańskich do pokonywania pionowych fragmentów korytarzy.

Podobną konstrukcję miała ostrewka, pomocna przy suszeniu siana.