Osutki polekowe

Osutki polekowe – zmiany skórne będące niepożądanym skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków. Mogą wystąpić niezależnie od tego, na co i w jaki sposób (zewnętrznie czy wewnętrznie) użyty był lek.

Zmiany polekowe nie mają zazwyczaj cech charakterystycznych dla poszczególnych specyfików. Często różne leki dają takie same objawy. Niektóre ze zmian nasuwają od razu podejrzenie związku z lekami:

Pozostałe zmiany mogą jedynie sugerować związek z lekami (są charakterystyczne dla rozmaitych chorób skóry):

Niektóre leki wywołują bardzo charakterystyczne zmiany, specyficzne dla danego związku:

  • wykwity pęcherzowe, pęcherzowo-ropne i bujające – jod i brom
  • zmiany rumieniowo-krwotoczne i płonicowateampicylina.

Leki wywołujące choroby autoimmunologiczne to między innymi:

RozpoznanieEdytuj

Rozpoznanie opiera się na wywiadzie w kierunku przyjmowania leków oraz ustąpieniu zmian po ich odstawieniu. Inne pomocne badania to: