Otwór kulszowy większy

Otwór kulszowy większy (łac. foramen ischiadicum majus) – w anatomii człowieka otwór położony w tylnej części miednicy[1]. Ograniczony jest od przodu przez wcięcie kulszowe większe (incisura ischiadica major) kości kulszowej, od tyłu przez więzadło krzyżowo-guzowe, od góry przez kolec biodrowy tylny dolny i brzeg boczny kości krzyżowej, a od dołu przez kolec kulszowy i więzadło krzyżowo-kolcowe[2][1].

Miednica człowieka. Otwór kulszowy większy podpisany Great sciatic foramen

Mięsień gruszkowaty przebiegając przez ten otwór dzieli go na otwór nadgruszkowaty (foramen suprapiriforme) i otwór podgruszkowaty (foramen infrapiriforme)[3]. Przez otwór nadgruszkowaty przechodzą: nerw pośladkowy górny, tętnica pośladkowa górna i żyła pośladkowa górna, a przez otwór podgruszkowaty: nerw skórny tylny uda, nerw pośladkowy dolny, nerw kulszowy, nerw sromowy, tętnica sromowa wewnętrzna, tętnica pośladkowa dolna, żyła sromowa wewnętrzna i żyła pośladkowa dolna. Przez oba otwory przechodzą także naczynia chłonne[1][3].

Przypisy

edytuj
  1. a b c Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna. Kości, stawy i więzadła, mięśnie, wyd. XIII, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019, s. 522, ISBN 978-83-200-4323-5.
  2. Jerzy Walocha, Andrzej Skawina, Janusz Gorczyca, Anatomia prawidłowa człowieka. Osteologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 89, ISBN 83-233-2209-0.
  3. a b Jerzy Walocha, Andrzej Skawina, Janusz Gorczyca, Anatomia prawidłowa człowieka. Miednica, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 9–10, ISBN 83-233-1708-9.