Otwarta Rzeczpospolita

organizacja

„Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego.

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

1999

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Status

OPP

Profil działalności

nauka, edukacja, oświata i wychowanie, prawa i wolności człowieka i obywatela

Zasięg

Polska i zagranica

Prezes

Marek Gumkowski

Członkowie

190[1]

Nr KRS

0000123605

Data rejestracji

13 sierpnia 2002

brak współrzędnych
Strona internetowa

Podstawowe cele stowarzyszenia to: przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka oraz krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej. Stowarzyszenie liczy około 200 członków.

Założenia programowe

edytuj

Otwarta Rzeczpospolita powstała w 1999 roku „z potrzeby przeciwdziałania antysemickim i ksenofobicznym uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym, zwłaszcza zaś przenikaniu tego typu treści do podręczników szkolnych”[potrzebny przypis]. Założyciele Stowarzyszenia w dokumencie Nasze założenia programowe stwierdzili:

Sądzimy, że nie wolno czekać, aż uprzedzenia przybiorą postać naprawdę groźną i trudną do opanowania. Założyliśmy nasze stowarzyszenie, aby zawczasu radzić nad tym, jak skutecznie postawić tamę niepokojącym objawom zła. Wierzymy, że w tych staraniach będą nas i wszystkich ludzi dobrej woli wspierać wysokie autorytety naszego państwa, Kościołów i opinii publicznej.

Działania

edytuj

Według swoich deklaracji Otwarta Rzeczpospolita:

 • inicjuje i wspiera działania edukacyjne zapobiegające powielaniu stereotypów i uprzedzeń wobec cudzoziemców, uczące poszanowania dla różnic etnicznych, religijnych i światopoglądowych oraz szerzące wiedzę o wieloetnicznych źródłach polskiej kultury;
 • dokumentuje przejawy uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych oraz zwraca na nie uwagę opinii publicznej, władz państwowych, środków masowego przekazu, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych i kulturalnych;
 • w przypadkach rozpowszechniania – za pośrednictwem prasy, książek, telewizji lub radia – haseł, idei czy postaw antysemickich i ksenofobicznych, podejmuje działania interwencyjne, także na drodze prawnej, aby zablokować publikacje uznawane przez Stowarzyszenie za niebezpieczne[2][3];
 • dąży do uświadomienia przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i opinii publicznej konieczności przestrzegania przez Polskę międzynarodowych konwencji nakazujących ściganie przejawów rasizmu i ksenofobii;
 • propaguje swoje cele i ideały organizując otwarte spotkania, odczyty i dyskusje, inicjując publikacje prasowe i książkowe, a także zamieszczając informacje na własnej stronie internetowej;
 • wspiera inicjatywy obywatelskie na rzecz tolerancji, współdziała z instytucjami i stowarzyszeniami mającymi podobne cele[potrzebny przypis].

Władze

edytuj

Prezesi:

Rada programowa:

Zarząd i komisję rewizyjną powołuje walne zebranie członków na dwuletnie kadencje.

Dawni członkowie Rady Programowej:

Przypisy

edytuj
 1. Otwarta Rzeczpospolita w ngo.pl, bazy.ngo.pl, [data aktualizacji bazy: 2015-04-29].
 2. Otwarta Rzeczpospolita w sprawie najnowszej książki Rafała Ziemkiewicza « Otwarta Rzeczpospolita [online], www.otwarta.org [dostęp 2020-08-27].
 3. Otwarta Rzeczpospolita interweniuje w sprawie książki Ziemkiewicza [online], gazetapl [dostęp 2020-08-27] (pol.).
 4. a b KRS. 26 marca 2014. [dostęp 2015-04-28].
 5. Nowe władze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. 22 kwietnia 2014. [dostęp 2015-04-28].

Linki zewnętrzne

edytuj