Otwórz menu główne
Schemat przekroju poprzecznego kadłuba (owrężenia) wraz z zaznaczonymi wrężnicami (u dołu) odpowiadającym dziobowej części (prawa strona) oraz rufowej (lewa strona).
Oznaczenie owręża na rysunku technicznym.

Owrężeprzekrój poprzeczny kadłuba jednostki pływającej. Jest jednym z elementów rysunku teoretycznego statku wykreślanego przez konstruktora (szkutnika) na etapie projektowania kadłuba.

Oznaczany jest na rysunku technicznym jako koło z wpisanymi w nie dwoma literami "C" (z czego jedna jest odwrócona) stykającymi się na środku koła.

Owrężem nazywa się również krzywą powstałą przez przecięcie powierzchni kadłuba statku w środku jego długości płaszczyzną poprzeczną nazywaną płaszczyzną owrężenia. Owręże dzieli kadłub na część rufową oraz dziobową. Płaszczyzny równoległe do płaszczyzny owręża nazywane są wrężnicami.[potrzebny przypis] Kadłub jest symetryczny dla lewej i prawej burty, więc na rysunku przedstawia się wrężnice dziobowe po prawej stronie oraz wrężnice rufowe po lewej.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy W. Dziewulski: Wiadomości o jachtach żaglowych. Warszawa: Alma-Press, 2008, s. 73-76. ISBN 978-83-7020-358-0.
  • Czesław Marchaj: Teoria żeglowania: aerodynamika żagla. Warszawa: Alma-Press, 2009, s. 65-67. ISBN 978-83-7020-269-9.