Półprosta

Półprostafigura geometryczna składająca się z punktów prostej leżących po jednej stronie pewnego punktu tej prostej[1]. Punkt ten jest nazywany początkiem półprostej[a]. Bardzo często do tak określonej półprostej dołącza się początek półprostej – mówimy wówczas o półprostej domkniętej (z początkiem)[2]. W przeciwnym wypadku mówimy o półprostej otwartej (bez początku).

Prosta, półprosta i odcinek. Dla prostej i półprostej widać tylko fragment mieszczący się na rysunku. Wypełnione kółeczka (tzw. nulki) symbolizują punkty na końcach odcinka i na początku półprostej, które także do odcinka i półprostej należą.

Półprostą o początku w punkcie A i przechodzącą przez punkt B oznaczamy jako półprostą AB. Niekiedy półprostą nazywa się promieniem[3]. Często wygodnie jest oznaczać przez A/B promień otwarty wychodzący z punktu A i nieprzechodzący przez punkt B[4]. Inaczej mówiąc, promień A/B składa się z tych punktów prostej AB, które leżą po przeciwnej stronie punktu A niż punkt B.

Inne definicje półprostejEdytuj

 • Półprostą (domkniętą) o początku w punkcie A można też zdefiniować jako maksymalny podzbiór prostej przechodzącej przez punkt A, taki że punkt A należy do tego podzbioru, ale nie leży on między żadnymi dwoma innymi punktami tego podzbioru.
 • Półprostą (domkniętą) AB można również zdefiniować jako sumę mnogościową wszystkich odcinków o końcu w punkcie A zawierających punkt B[5].

WłasnościEdytuj

 • Zbiór rzędnych punktów danej półprostej jest albo zbiorem jednopunktowym (gdy półprosta jest zawarta w prostej prostopadłej do osi rzędnych), albo przedziałem nieskończonym. To samo można powiedzieć o zbiorze odciętych punktów półprostej[b].
 • Dla każdych dwóch różnych punktów A i B półproste A/B i B/A są rozłączne. Suma mnogościowa tych promieni i odcinka   jest równa prostej AB:
 
 • Na zbiorze półprostych (promieni) zawartych w danej prostej można określić relację równoważności Rk. Promienie p1 i p2 są w niej równoważne, jeśli jeden z nich jest zawarty w drugim:
 
Relacja ta ma dwie klasy równoważności nazywane kierunkami promieni na tej prostej.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Dwa punkty A i B prostej AB leżą po jednej stronie punktu C leżącego na tej prostej, jeśli punkt C nie leży między tymi punktami, to znaczy nie zachodzi relacja [ACB] z geometrii uporządkowania.
 2. Własność nieprawdziwa w geometrii hiperbolicznej. W niej rzut półprostej może być odcinkiem.

PrzypisyEdytuj

 1. półprosta, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-01].
 2. Borsuk Karol, Szmielew Wanda: Podstawy geometrii. Warszawa: PWN, 1970, s. 39.
 3. H. S. M. Coxeter: Wstęp do geometrii dawnej i nowej. Warszawa: PWN, 1967, s. 196.
 4. Coxeter, op. cit., s. 196
 5. А. Д. Александров: Основания геометрии. Москва: Наука, 1987, s. 61.

BibliografiaEdytuj

 • Borsuk Karol, Szmielew Wanda: Podstawy geometrii. Warszawa: PWN, 1970.
 • H. S. M. Coxeter: Wstęp do geometrii dawnej i nowej. Warszawa: PWN, 1967.
 • Ryszard Doman: Wykłady z geometrii elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.
 • А. Д. Александров: Основания геометрии. Москва: Наука, 1987.