Półrocznik

czasopismo ukazujące się dwa razy w roku

Półrocznikczasopismo ukazujące się dwa razy w roku, zazwyczaj co sześć miesięcy.

Półroczniki

Czasopisma tego typu to z reguły czasopisma naukowe, objęte systemem obiektywnych recenzji. Półroczniki mają często znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.