Półton chromatyczny

Półton chromatyczny (apotome) - półton utworzony przez podwyższenie lub obniżenie tego samego dźwięku, odpowiada interwałowi prymy zwiększonej.

Przykłady: c – cis, g – ges.

W systemie temperowanym jego rozmiar jest taki sam jak półtonu diatonicznego; w stroju naturalnym jest nieco mniejszy.