Pączkowanie

Pączkowanie – rodzaj rozmnażania bezpłciowego polegający na wytwarzaniu przez rodzicielski organizm małego fragmentu, który po oderwaniu się od rodzica samodzielnie rozwija się w identyczną genetycznie jego kopię.

Rozmnażanie się drożdży przez pączkowanie

Przez pączkowanie mogą rozmnażać się np. gąbki, parzydełkowce, stułbie, u których proces ten jest poprzedzony mitotycznym podziałem jądra komórkowego. Przez pączkowanie rozmnażąją się niektóre grzyby, np. drożdże.

Formą rozmnażania, która jest zbliżona do pączkowania, jest również rozmnażanie przez wytwarzanie przez rośliny spor, choć formalnie tego rodzaju rozmnażania nie zalicza się do pączkowania.