Pętla (teoria grafów)

krawędź łącząca wierzchołek z samym sobą