Płaca brutto

Płaca brutto (ang. gross salary) – wynagrodzenie całkowite, przed odliczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracownika. W praktyce tym terminem określa się wysokość wynagrodzenia określonego w umowie o pracę, które przed wypłaceniem pracownikowi podlega potrąceniom wynikającym z prawa.

Płaca bruttoEdytuj

W Polsce płaca brutto składa się z następujących elementów:

Płaca brutto a łączny koszt pracodawcyEdytuj

Wynagrodzenie brutto w Polsce nie obejmuje składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez pracodawcę a wyliczanych od wynagrodzenia pracownika. Całość obciążeń związanych z wypłatą wynagrodzeń po stronie pracodawców obejmuje:

Dla odróżnienia od płacy brutto całość powyższych obciążeń określa się potoczenie płacą brutto-brutto lub łącznym kosztem pracodawcy. Pomimo formalnego podziału na część płaconą przez pracodawcę i pracownika rozliczenia wszystkich składek oraz zaliczek na poczet rozliczeń podatkowych są prowadzone przez pracodawcę. Łączna wysokość płacy brutto-brutto stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, co pomniejsza jego należny podatek dochodowy. Koszt jako realnie ponosi pracodawca jest w konsekwencji niższy niż płaca brutto.[1]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. i, Rzeczywisty koszt zatrudnienia pracownika, Pisz umowy!, 7 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-12] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj