Płetwonurek Młodzieżowy Złoty KDP/CMAS (PMZ)

Płetwonurek Młodzieżowy Złoty KDP/CMAS (PMZ) – trzeci młodzieżowy stopień organizacji KDP/CMAS. Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

Warunki udziału w kursieEdytuj

 • posiadanie stopnia Płetwonurek Młodzieżowy Srebrny KDP/CMAS (PMS)
 • ukończone 12 lat
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora)
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu)

Przebieg szkoleniaEdytuj

Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godz. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

 • 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych
 • maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące

Kadra kursuEdytuj

 • Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM)
 • maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2

UprawnieniaEdytuj

 • nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych wyłącznie z instruktorem, – nurkować do głębokości 10 m w wodach otwartych z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS ** (P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji
 • nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS * (P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMZ) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

Linki zewnętrzneEdytuj