Płyn rzeczywisty - model płynu, który w odróżnieniu od płynu doskonałego pod wpływem działania siły zewnętrznej może zmienić swoją objętość (ściśliwość), a płynięcie wywołuje opór wewnętrzny (lepkość).

Płyn rzeczywisty można scharakteryzować następującymi parametrami