Płyta (geologia)

Płyta – fragment skorupy ziemskiej zbudowany ze starokrystalicznego podłoża pokrytego młodszymi, fanerozoicznymi skałami osadowymi, np. Płyta scytyjska, Płyta mołdawska, Płyta zachodniosyberyjska, Płyta nubijska, płyta somalijska, Płyta centralna, Płyta patagońska.

Płyty wraz z tarczami tworzą platformy.

Tarcze kontynentalne i platformy kontynentalne oraz pasma orogeniczne budują kontynenty.

Kontynenty stanowią główne części płyt kontynentalnych.

Teoria tektoniki płyt wprowadziła pojęcie Płyta tektoniczna, które ma zupełnie inne znaczenie niż płyta w klasycznej geologii kontynentów.