Płyta Północnoczeska

Płyta Północnoczeska (czes. Severočeská tabule) jest północną częścią Płyty Czeskiej (czes. Česká tabule).

Płyta Północnoczeska
ilustracja
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Płyta Czeska

Makroregion

Płyta Północnoczeska

Mezoregion

Wyżyna Ralska, Wyżyna Jiczyńska

Od północnego zachodu graniczy z pasmem górskim Rudaw, od północnego wschodu z Sudetami, od południa z Płytą Środkowoczeską (czes. Středočeská tabule), a od południowego wschodu z Płytą Wschodnioczeską (czes. Východočeská tabule)

Zbudowana jest głównie ze skał osadowych wieku górnokredowego: piaskowców, mułowców, iłowców. Lokalnie występują trzeciorzędowe bazalty oraz ich tufy. Najwyższym wzniesieniem jest Ralsko (696 m n.p.m.).

Atrakcją turystyczną są licznie występujące skałki piaskowcowe i ich nagromadzenia, a zwłaszcza "skalne miasta" oraz izolowane pagóry bazaltowe.

Znajduje się w północnej części Czech, w dorzeczu Łaby.

Podział

edytuj
 
Położenie Płyty Północnoczeskiej