Płyta indyjska

płyta tektoniczna

Płyta indyjska (ang. Indian Plate) – płyta tektoniczna, obejmująca swoim zasięgiem Półwysep Indyjski, Morze Arabskie i Zatokę Bengalską oraz niewielki fragment Oceanu Indyjskiego. Razem z płytą australijską tworzą płytę indoaustralijską.

Płyta indyjska zaznaczona na czerwono

Od północy płyta indyjska graniczy z płytą euroazjatycką. Płyta arabska i płyta afrykańska tworzą jej zachodnią i południowo-zachodnią granicę. Wschodnią i południowo-wschodnią granicę stanowi płyta australijska.

Rezultatem napierania na siebie płyt indyjskiej i azjatyckiej są najwyższe góry świata Himalaje.

Indian subcontinent drift-pl.svg

BibliografiaEdytuj

  • A.N. Strahler, 1998: Plate Tectonics. Geo Books Publishing. Cambrige, Massachusetts. ISBN 0-9668594-4-8