Płyta nubijska

Płyta nubijska (ang. Nubian Plate) – płyta tektoniczna obejmująca swoim zasięgiem większość Afryki i znaczną część południowego Atlantyku.

Płyta afrykańska zaznaczona na różowo, płyta nubijska stanowi jej zachodnią część

Jest ona definiowana przez niektórych autorów jako zachodnia część płyty afrykańskiej, po oddzieleniu od niej jej wschodniego fragmentu – płyty somalijskiej oraz madagaskarskiej i płyty Seszeli wzdłuż Wielkich Rowów Afrykańskich.

Od zachodu graniczy z płytą północnoamerykańską i płytą południowoamerykańską, od północy z płytą euroazjatycką, od wschodu z płytą arabską i płytą somalijską, od południa z płytą antarktyczną.

Płytę nubijską od północnego zachodu, zachodu, południa, wschodu i północnego wschodu otaczają grzbiety śródoceaniczne, w obrębie których, w strefach spreadingu powstaje nowa skorupa oceaniczna. Strefy te również oddalają się od siebie.

BibliografiaEdytuj

  • Wilbur E. Garrett (red.): Earth's Dynamic crust. National Geographic, sierpień, 1985
  • A.N. Strahler: Plate Tectonics, Geo Books Publishing, Cambrige, Massachusetts, 1998, ISBN 0-9668594-4-8