Płyta paździerzowa

Płyta paździerzowa – płyta wykonana z oczyszczonych paździerzy lnu i konopi, spajanych pod ciśnieniem przy pomocy kleju[1]. Płyta paździerzowa stosowana jest w meblarstwie i budownictwie.

Płyta paździerzowa

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Leksykon naukowo-techniczny z suplementem. Warszawa: WNT, 1989. ISBN 83-204-0967-5.