Płytka strefowa

Płytka strefowa (płytka strefowa Fresnela) – urządzenie służące do skupiania światła wykorzystując zjawisko dyfrakcji. Światło skupiają również soczewki czy zwierciadła, jednak wykorzystują one odpowiednio zjawiska załamania i odbicia.

Binarna płytka strefowa
Zdjęcie wykonane z użyciem płytki strefowej

Składa się z naniesionych na przezroczystym materiale naprzemiennych przezroczystych i nieprzezroczystych pierścieni, które odpowiadają kolejnym strefom Fresnela.

Mylona z soczewką Fresnela.

Projektowanie płytkiEdytuj

Promienie okręgów oddzielających kolejne strefy to

 

gdzie   jest liczbą naturalną,   jest długością fali, a   ogniskową. Jeśli promień płytki strefowej jest dużo mniejszy od ogniskowej, wzór można przybliżyć przez

 

Z powyższego wzoru wynika, że powierzchnia wszystkich pierścieni (zarówno jasnych, jak i ciemnych) jest taka sama.

Zasada działaniaEdytuj

Do obrazu docierają fale o różnych fazach, interferując ze sobą. Jednym ze sposobów wzmocnienia natężenia w ognisku jest wycięcie tych przyczynków, które prowadzą do interferencji destruktywnej (kasowania się nawzajem amplitud). Zwykle dokonuje się tego przez zaczernienie tych miejsc na płycie, które dają w ognisku fazę przeciwną do fazy fali przechodzącej przez sam środek płytki.

Linki zewnętrzneEdytuj