PCD

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła: PCD.
  • PCD – standard zapisu fotografii jako danych cyfrowych, rozwijany przez Kodak.
  • PCD – dysk z warstwami białkowymi.
  • PCD – (ang. Programmed cell-death) Programowana śmierć komórki.
  • PCD – skrót nazwy amerykańskiej żeńskiej grupy muzycznej The Pussycat Dolls.
  • PCD – pierwszy album zespołu The Pussycat Dolls.
  • PCD – pojęcie dotyczące działań w zakresie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji planów.