PK (chemia)

pK to minus logarytm dziesiętny ze stałej równowagi K odwracalnych reakcji chemicznych.

Taka postać jest bardzo przydatna, gdyż stałe równowagi przyjmują w wielu reakcjach bardzo małe lub bardzo duże wielkości (np. rzędu 10-6. lub 104) Analogicznie symbolu pX można użyć do opisywania następujących wartości:

gdzie Ka jest stałą dysocjacji kwasowej, a Kb stałą dysocjacji zasadowej.

pKa i pKb są też miarą mocy kwasu i zasady.