Państwo Chu

Chuchińskie państwo istniejące między ok. VIII w. p.n.e., a 223 p.n.e. w Okresie Wiosen i Jesieni oraz Walczących Królestw. Początkowo nosiło nazwę Jing (荆), a następnie Jingchu (荆楚). Położone było w dorzeczu środkowego biegu Jangcy. U szczytu swej potęgi zajmowało ziemie dzisiejszych prowincji Hunan, Hubei i Henan, współczesnych miast wydzielonych Chongqing i Szanghaj, oraz fragmenty prowincji Jiangsu. Stolicą Chu było miasto Ying (郢).

Państwo Chu
Nazwa chińska
Pismo uproszczone 楚国
Pismo tradycyjne 楚國
Hanyu pinyin Chu Guó
Wade-Giles Ch’u Kuo
Ten artykuł dotyczy dotyczy państwa okresu Królestw Walczących. Zobacz też: państwo Chu z X w. n.e..

W 223 p.n.e. zostało podbite przez Qin Shi Huangdi. Po upadku dynastii Qin w 221 p.n.e. na krótko odzyskało niezależność i przez kilka lat opierało się wojskom Liu Banga.


BibliografiaEdytuj