Państwo Syagriusza

Państwo Syagriusza (łac. Regnum Syagrii) – terytorium ze stolicą w Soissons, będące sukcesorem diecezji galijskiej Cesarstwa rzymskiego i zarządzane przez przedstawiciela rzymskiej administracji, także przez kilka lat po upadku samej władzy cesarskiej w Rawennie. Obejmowało obszar między Loarą, Sommą, Bretanią, a Mozą.

Państwo Syagriusza
Regnum Syagrii
ok. 461 - 486
Położenie
Język urzędowy

łacina

Stolica

Soissons

Ustrój polityczny

dyktatura wojskowa

Status terytorium

prowincja Cesarstwa zachodniorzymskiego

Zależne od

Cesarstwa zachodniorzymskiego (w praktyce niezależne)

Głowa terytorium

Syagriusz

Waluta

denar rzymski

oderwanie się w wyniku nie uznania nowej władzy centralnej

Cesarstwo zachodniorzymskie
461

Podbój przez Franków

Chlodwig I
486

Religia dominująca

katolicyzm

HistoriaEdytuj

 
Zasięg terytorialny Cesarstwa w 476 roku
 
Ziemie francuskie w 481 roku

Cesarz Majorian nadał Egidiuszowi w późnych latach 50. V wieku tytuł dowódcy wojska (magister militum) w Galii. Po obaleniu przez Rycymera władzy cesarza Majoriana i intronizacji Libiusza Sewera Egidiusz przejął, w oddzielonej terytorialnie od reszty Imperium, Galii władzę i utworzył quasi-państwo ze stolicą w Soissons.

Po śmierci Egidiusza władzę objął na krótko Paulus, a następnie syn Egidiusza, Syagriusz. Kontrolował on terytorium północnej Galii aż do bitwy pod Soissons w 486 roku, gdy został pokonany przez Franków Chlodwiga.

Sprawujący władzęEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Źródła historyczne
  • Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, przeł. Kazimierz Liman, ks. Teofil Richter, wstęp, opracowanie, komentarz Dariusz Andrzej Sikorski, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec-Kraków 2002, ISBN 83-7354-037-7
  • Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze, przeł., oprac. i wstępami poprzedził Mieczysław Brożek, z serii: „Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej” nr 14, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2004, ISBN 83-88857-56-8
 • Opracowania i artykuły
  • Marek Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prosopograficzne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, ISBN 83-7271-059-7,
  • Herwig Wolfram, Historia Gotów, przeł. Renata Darda-Staab, Irena Dębek, Krystyna Berger, z serii: „Narody i Cywilizacje”, Dom Wydawniczy Bellona, Wydawnictwo MARABUT, Warszawa-Gdańsk 2003,
  • Dawid Zołoteńki, Działalność Egidiusza, dowódcy wojsk rzymskich w Galii w latach 455-464, [w:] „Meander” 51: 9-10 (1996), s. 497-506,
  • Dawid Zołoteńki, Syagriusz i kres panowania rzymskiego w Galii północnej (470-486), [w:] „Meander” 53: 2 (1998), s. 171-182,
  • Dawid Zołoteńki, Od Galii rzymskiej do Galii frankijskiej – podbój czy integracja?, [w:] „Nowy Filomata” 3 (1999), s. 127-134,
  • Dawid Zołoteńki, Galia północna za rządów wojskowych komesa Pawła (464-469/470), [w:] „Eos”, ok. 1998,
  • Peter Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego,
  • Martin Warten Koniec Imperium.