Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna, PSP – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Państwowa Straż Pożarna
Logo
Logo Państwowej Straży Pożarnej
Państwo  Polska
Data utworzenia 1 lipca 1992
Komendant Główny nadbryg. Andrzej Bartkowiak
Zastępcy Komendanta Głównego st. bryg. Arkadiusz Przybyła
nadbryg. Adam Konieczny
nadbryg. Krzysztof Hejduk
Adres
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Komenda Główna PSP
Komenda Główna PSP
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Komenda Główna PSP
Komenda Główna PSP
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Komenda Główna PSP
Komenda Główna PSP
Ziemia52°12′35,52″N 21°02′21,91″E/52,209867 21,039419
Strona internetowa
Strażacy PSP w czasie pracy
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z pojazdami gaśniczymi

ZadaniaEdytuj

Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991[1]. Do zadań Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą należy:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Ustawą z dnia 6 lipca 2001 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono przepis do ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dotyczący realizacji innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Ustawą z dnia 6 maja 2005 o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dodano przepis o współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.

StrukturaEdytuj

KierownictwoEdytuj

Komendant Główny PSP:

Zastępcy Komendanta Głównego PSP:

Komendy:

 • 16 Komend Wojewódzkich PSP
 • 335 Komend Powiatowych/Miejskich PSP

Struktura zatrudnieniaEdytuj

PSP zatrudnia 2587 kobiet (8,04% ogólnej liczby zatrudnionych), przy czym 1205 to funkcjonariuszki, a 1382 – pracownice cywilne[3].

DziałanieEdytuj

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) działają głównie w oparciu o strukturę powiatową (Komendy Powiatowe/Miejskie PSP). W każdym mieście na prawach powiatu lub powiecie znajduje się jedna lub kilka Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG), w których strażacy pełnią służbę 24h na dobę przez wszystkie dni w roku, w gotowości do natychmiastowego wyjazdu. W razie konieczności Miejskie/Powiatowe stanowiska kierowania PSP dysponują do działań także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które udzielają wsparcia w ludziach i sprzęcie strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy PSP używają hełmów koloru czerwonego.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1123).
 2. St. bryg. Krzysztof Hejduk nowym zastępcą komendanta głównego PSP, gov.pl/web/mswia [dostęp 2020-03-19].
 3. Kobiety w Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Główna PSP, 2019-03-08. [dostęp 2020-01-02].

Linki zewnętrzneEdytuj