Państwowa Straż Pożarna

polska służba ratowniczo-gaśnicza

Państwowa Straż Pożarna, PSPzawodowa umundurowana służba państwowa, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, wykonująca zadania z zakresu ratownictwa oraz walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. PSP zatrudnia 2587 kobiet (8,04% ogólnej liczby zatrudnionych), przy czym 1205 to funkcjonariuszki, a 1382 – pracownice cywilne[1].

Państwowa Straż Pożarna
Logo
Logo Państwowej Straży Pożarnej
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1 lipca 1992

Komendant Główny

nadbryg. Mariusz Feltynowski

Zastępcy Komendanta Głównego

nadbryg. Józef Galica
bryg. dr. inż. Grzegorz Szyszko
bryg. Paweł Frysztak

Adres
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna PSP”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna PSP”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna PSP”
Ziemia52°12′35,52″N 21°02′21,91″E/52,209867 21,039419
Strona internetowa
Strażacy PSP w czasie pracy
Funkcjonariusze PSP w czasie obchodów Dnia Strażaka w umundurowaniu galowym
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z pojazdami gaśniczymi
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Zadania edytuj

Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991[2]. Do zadań Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ustawą należy:

  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
  • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
  • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Ustawą z dnia 6 lipca 2001 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono przepis do ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dotyczący realizacji innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. Ustawą z dnia 6 maja 2005 o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej dodano przepis o współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.

Działalność edytuj

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) działają głównie w oparciu o strukturę powiatową (Komendy Powiatowe/Miejskie PSP). W każdym mieście na prawach powiatu lub powiecie znajduje się jedna lub kilka Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG), w których strażacy pełnią służbę 24h na dobę przez wszystkie dni w roku, w gotowości do natychmiastowego wyjazdu. W razie konieczności Miejskie/Powiatowe stanowiska kierowania PSP dysponują do działań także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które udzielają wsparcia w ludziach i sprzęcie strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy PSP używają hełmów koloru czerwonego.

Dowództwo edytuj

Komendant Główny PSPcentralny organ administracji rządowej podlegający ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych:

Zastępcy Komendanta Głównego PSP:

  • St.bryg. mgr inż. Paweł Frysztak od 15 stycznia 2024[4]
  • nadbrygadier Józef Galica od 2 lutego 2024[5]
  • st.bryg. dr. inż. Grzegorz Szyszko od 2 lutego 2024

Struktura organizacyjna edytuj

System kształcenia edytuj

System kształcenia PSP składa się z dwóch podsystemów, z których jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji ogólnych przygotowując młodych ludzi do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa, natomiast drugi związany jest z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych w strukturach straży. System ten dotyczy również strażaków zatrudnionych w zakładowych strażach pożarnych. Obejmuje on:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj