Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach powstała 15 lipca 2005 r. na mocy decyzji Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. 27 lipca 2005 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu wręczył nominację pierwszemu w historii Rektorowi PWSZ w Suwałkach, którym został prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, pełniący dotychczas obowiązki Rektora Politechniki Białostockiej. 3 października 2005 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach oficjalnie rozpoczęło naukę ok. 500 studentów, z czego blisko połowa w systemie studiów dziennych na kierunkach: finanse i bankowość oraz rolnictwo.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Higher Vocational School in Suwałki
Data założenia 15 lipca 2005
Państwo  Polska
Adres ul. Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki
Rektor prof. dr hab. Jerzy Sikorski
Położenie na mapie Suwałk
Mapa lokalizacyjna Suwałk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa lokalizacyjna województwa podlaskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Ziemia54°05′46″N 22°55′59″E/54,096111 22,933056
Strona internetowa

Zaplecze dydaktyczne stanowi budynek po byłym Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach, przekazany na potrzeby szkoły przez władze miasta Suwałk, mieszczący się przy ul. Noniewicza 10. Ponadto szkoła korzysta z bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach uwieńczyło wieloletnie starania władz miasta o utworzenie publicznej uczelni na jej terenie. Obecnie w Suwałkach, obok PWSZ, funkcjonuje także filia Politechniki Białostockiej oraz dwie szkoły prywatne tj. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska oraz Wyższa Szkoła Służby Społecznej.

Aktualnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach to:

 • Największa publiczna uczelnia w Suwałkach, na suwalszczyźnie
 • Pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 • Ponad 2.300 studentów,
 • Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne,
 • Studia podyplomowe,
 • Nauka języków obcych,
 • Możliwość uzyskania pomocy materialnej w postaci: stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, zapomogi losowej,
 • Stypendia Rektora,
 • Współpraca z uczelniami w kraju i za granicą,
 • Wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu ERASMUS,
 • Biuro Karier
 • Biblioteka Uczelniana, bogaty księgozbiór dostosowany do prowadzonych kierunków studiów,
 • Własne wydawnictwo,
 • Konferencje naukowe,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Możliwość poszerzania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych,
 • Pracownia dydaktyczno-sportowa
 • Akademicki Zespół Szkół
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy akademik na 170 miejsc, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami W ramach struktury organizacyjnej uczelni funkcjonują trzy instytuty:

1.Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny 2.Instytut Politechniczny 3.Instytut Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach poleca w swojej ofercie edukacyjnej następujące kierunki studiów:

 • kosmetologia
 • ratownictwo medyczne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalnościami przetwórstwo

rolno – spożywcze oraz zarządzanie środowiskiem;

 • finanse i rachunkowość ze specjalnościami rachunkowość w przedsiębiorstwie,
 • rolnictwo ze specjalnościami agrobiznes, agronomia i agroturystyka,
 • budownictwo ze specjalnościami na studiach stacjonarnych: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo ekologiczne i energooszczędne oraz na studiach niestacjonarnych ze specjalnością: budownictwo ogólne,
 • pielęgniarstwo,
 • ekonomia,
 • transport ze specjalnością: transport wewnątrz zakładowy i eksploatacja urządzeń transportowych.
 • filologia angielsko-rosyjska
 • architektura i urbanistyka
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • pedagogika ze specjalnością: pedagogika osób starszych, nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym.

Uczelnia także podjęła wszelkie działania w celu utworzenia nowych kierunków kształcenia tj. fizjoterapii i teleinformatyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach jest właścicielem budynku przy ul. Noniewicza 10 w Suwałkach, jak również działki o powierzchni 1,2306 ha, na której znajduje się budynek o łącznej powierzchni 11432 m² oraz kubaturze 52052 m³. Wokół uczelni zlokalizowane są parkingi na około 100 samochodów. Budynek składa się z trzech części wewnętrznie skomunikowanych: 5 kondygnacyjnego budynku głównego, auli na 358 miejsc. Uczelnia wykorzystuje również budynki przy ul. Sejneńskiej i Ogrodowej

Linki zewnętrzneEdytuj