Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu

Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczupolska szkoła z siedzibą w Drohobyczu w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu
Liceum Ogólnokształcące
Ilustracja
Gmach byłego gimnazjum w Drohobyczu
Państwo

 Polska

Miejscowość

Drohobycz

Adres

ul. Zielona 34

Data założenia

1858

Patron

Władysław II Jagiełło

Położenie na mapie Drohobycza
Mapa konturowa Drohobycza, w centrum znajduje się punkt z opisem „Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu”
Położenie na mapie Ukrainy
Mapa konturowa Ukrainy, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu”
Położenie na mapie obwodu lwowskiego
Mapa konturowa obwodu lwowskiego, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu”
Ziemia49°21′16″N 23°30′04″E/49,354444 23,501111

Historia edytuj

Szkoła została założona w 1858 w okresie zaboru austriackiego (założone przez miasto nosiło nazwę Gimnazjum Komunalne)[1]. W pierwszym okresie gimnazjum było o charakterze humanistycznym, od 1866 w typie matematyczno-przyrodniczym, a od 1878 ponownie było prowadzone w typie humanistycznym[1]. Przed 1918 pojawiały się następujące nazwy drohobyckiego gimnazjum:

 • C. K. Realne Gimnazjum Realne im. Franciszka Józefa w Drohobyczu
 • C. K. Wyższe Gimnazjum Realne im. Franciszka Józefa w Drohobyczu
 • C. K. Gimnazjum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu
 • C. K. Wyższe Gimnazjum w Drohobyczu

Gmach nowego gimnazjum w Drohobyczu, które znajdowało się przy ulicy Zielonej, został zbudowany podług planu, wypracowanego przez inżyniera miejskiego p. Jelonka, zatwierdzonego przez rząd. Uroczyste otwarcie nowego gmachu gimnazjalnego w Drohobyczu miało odbyć się 6 października 1896 w obecności namiestnika ks. Sanguszki, marszałka krajowego hr. Badeniego. Na koszty przyjęcia preliminowała rada miejska 1800 złr.[2] Rano 9 października 1896 namiestnik udał się do Drohobycza na uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego budynku szkolnego dla gimnazjum[3].

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i nastaniu II Rzeczypospolitej w 1919 szkole o charakterze państwowego gimnazjum nadano imię Króla Władysława Jagiełły[1]. W 1920 przyjęto model gimnazjum bifurkacyjnego z rozgałęzieniem począwszy od IV klasy na oddział humanistyczny oraz matematyczno-przyrodniczy[1]. W 1926 Gimnazjum mieścił się przy ulicy Zielonej 34[1]. Wówczas w Gimnazjum było osiem klas z osiemnastoma oddziałami, w których uczyło się łącznie 593 uczniów wyłącznie płci męskiej[1].

Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego z 23 lutego 1937 „Państwowe Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu” zostało przekształcone w „Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu” (państwową szkołę średnią ogólnokształcącą, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), a po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie humanistycznym i matematyczno-fizycznym[4].

Dyrektorzy edytuj

Nauczyciele edytuj

Uczniowie i absolwenci edytuj

Absolwenci

W nawiasach podano lata ukończenia szkoły zakończone uzyskaniem matury.

Uczniowie

Gmach edytuj

Budowy gmachu gimnazjum przez gminę zakończono w 1896. 8 października 1896 odbyło się uroczyste poświęcenie budynku w obecność Jego Ekscelencji Namiestnika, ks. Eustachego Sanguszki, Prezydenta C. K. Rady szkolnej krajowej Michała Bobrzynskiego, radcy Namiestnictwa G. Mautnera, inspektora szkół średnich E. Dworskiego, radcy szkolnego ks. kan. A. Toronskiego i innych gości[13]. Zdaniem Mścisława Mściwujewskiego budynek wystawiono w 1896 według planu budowniczego miejskiego, Franciszka Jelonka, w celu przeniesienia tam szkoły średniej z gmachu przy ul. Mickiewicza, gdzie już jej było za ciasno[14]. Według rocznika Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim w 1896 Franciszek Jellonek pracował jako inżynier w magistracie w Drohobyczu[15].

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g Zygmunt Zagórowski: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II. Warszawa-Lwów: Książnica-Atlas, 1926, s. 131.
 2. Uroczyste otwarcie. „Dziennik Krakowski”. 220, s. 5, 25 września 1896.
 3. Kronika. Namiestnik. „Kurjer Lwowski”. 281, s. 4, 9 października 1896.
 4. Państwowe licea i gimnazja w Okręgu Szkolnym Lwowskim. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego”. Nr 6, s. 261, 30 czerwca 1938. 
 5. Sprawozdanie dyrektora C. K. Wyższego Gimnazyum w Brzeżanach za rok szkolny 1875. Lwów: 1875, s. 35.
 6. Mikołaj Sabat: Rys biograficzny ś.p. Jana Kerekjarty, długoletniego dyrektora gimnazyum stanisławowskiego. W: Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stanisławowie za rok szkolny 1897/98. Stanisławów: 1898, s. 3-11.
 7. Władysław Kucharski: Przegląd historyczny 50-lecia Gimnazjum IV im. Jana Długosza we Lwowie. W: Władysław Kucharski (red.): Księga pamiątkowa 50-lecia Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie. Lwów: 1928, s. 8.
 8. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu za rok szkolny 1898. Drohobycz: 1898, s. 43-44.
 9. Sprawozdanie C. K. Wyższego Gimnazyum w Drohobyczu za rok szkolny 1903. Drohobycz: 1903, s. 35.
 10. Sprawozdanie C. K. Wyższego Gimnazyum w Drohobyczu za rok szkolny 1903. Drohobycz: 1903, s. 63.
 11. Sprawozdanie C. K. Wyższego Gimnazyum w Drohobyczu za rok szkolny 1903. Drohobycz: 1903, s. 35, 63.
 12. Włodzimierz Bonusiak: Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 („Zachodnia Ukraina” i „Zachodnia Białoruś”). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, s. 127. ISBN 978-83-7338-249-7.
 13. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu za rok szkolny 1897. Drohobycz, 1897, s. 95.
 14. Mścisław Mściwujewski: Królewskie Wolne Miasto Drohobycz. Lwów-Drohobycz: Drukarnia i litografia Piller-Neuanna, 1929, s. 29.
 15. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1896. Lwów, 1896, s. 301.

Linki zewnętrzne edytuj