Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi

Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi – agencja państwowa powołana do sprawowania kontroli w zakresie działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej oraz ochrony praw własności intelektualnej a także koordynowania działalności innych organów państwa zarządzających w wymienionych obszarach. Komitet jest podporządkowany Radzie Ministrów Republiki Białorusi. Prezesa komitetu powołuje i odwołuje prezydent Białorusi. Obecnie stanowisko prezesa piastuje Alaksandr Hienadziewicz Szumilin[1].

Logo Komitetu

Struktura[1] Edytuj

 • Departament Logistyki i Personelu
 • Zarząd do spraw Prognozowania Pogody, Analiz Naukowo-Technicznych i Rozwoju Innowacji
 • Departament Prawny
 • Departament Współpracy Międzynarodowej Naukowo-technicznej i Innowacji
 • Zarząd Programów Naukowo-Technicznych, Projektowania i Ekspertyz
 • Departament Programów Naukowo-Technicznych, Projektów w Dziedzinie Przemysłu i Energii oraz Ekspertyz
 • Departament Programów Naukowo-Technicznych, Projektów w Sferze społecznej oraz Ekspertyz
 • Zarząd Infrastruktury Innowacji , Informacji i High-Tech oraz Innowacyjnych Produktów
 • Departament High-Tech i innowacji produktów
 • Departament Finansów , Gospodarki i Kontroli
 • Zarząd Rozwoju Innowacji Gałęzi Gospodarki i Regionów
 • Zakład Technologii Przyszłości w Przemyśle, Budownictwie i w Sektorze Energii
 • Zakład Technologii Przyszłości w Dziedzinie Społecznej oraz Białoruska Akademia Nauk
 • Tymczasowa Rada przy Przewodniczącym Komitetu ds. Nauki i Technologii

Inne organizacje podlegające komitetowi Edytuj

 • Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Biznesowej w Grodnie.
 • Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Biznesowej w Homelu.
 • Centrum Naukowo-Analityczne Informacji, Innowacji i Technologii w Mohylewie.
 • Instytut Analizy Systemowej i Wspierania Informacji Obszarów Nauki i Techniki.
 • Białoruski Fundusz Inwestycyjny
 • Narodowe Centrum Własności Intelektualnej.
 • Biblioteka Naukowo-Techniczna.

Zadania komitetu[1] Edytuj

 • proponowanie zmian i nadzór w zakresie praw autorskich w dziedzinach nauki i innowacji;
 • planowanie wydatków na innowacje;
 • komercjalizacja badań naukowych, rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy;
 • tworzenie zaplecza w zakresie doradztwa naukowego;
 • organizacja konferencji naukowych i wystaw;
 • szkolenia;
 • współpraca z organizacjami lokalnymi.

Przypisy Edytuj

 1. a b c State Committee on Science and Technology of the Republic of Belarus. [dostęp 2014-03-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-07)]. (biał.).