Państwowy instytut badawczy

rodzaj statusu

Państwowy instytut badawczy – rodzaj statusu nadawany polskim instytutom naukowo-badawczym, jednostkom badawczo-rozwojowym (do roku 2010)[1] lub instytutom badawczym (po roku 2010) na wniosek ministra sprawującego nadzór nad daną instytucją[2].

Zadania

edytuj

Instytut badawczy może otrzymać taki status w przypadku, gdy do jego zadań należy wykonywanie zadań[2]:

 • określonych dla instytutów badawczych,
 • szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego, działania wymiaru sprawiedliwości, ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju edukacji i kultury, kultury fizycznej i sportu oraz poprawy jakości życia obywateli, dotyczących:
  • opracowywania i opiniowania standardów w zakresie rynku pracy, ochrony pracy i zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, gospodarki żywnościowej, gospodarki przestrzennej, gospodarki bogactwami i zasobami naturalnymi, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa technicznego, energetycznego i bezpieczeństwa transportu oraz standardów produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów,
  • monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej.

Państwowy instytut badawczy otrzymuje dotację celową na finansowanie realizacji zleconych zadań, której wysokość jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek właściwych dysponentów części budżetowych[2]. W przypadku niewypełniania założonych zadań status taki może instytut utracić.

Lista państwowych instytutów badawczych

edytuj
 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy (od 2002)[3]
 2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (od 2010)[4]
 3. Główny Instytut Górnictwa (od 2023)[5]
 4. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (od 2021)[6]
 5. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (od 2004)[7]
 6. Instytut Energetyki (od 2023)[8]
 7. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od 2010)[9]
 8. Instytut Łączności (od 2005)[10]
 9. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (od 2010)[11]
 10. Instytut Nafty i Gazu (od 2013)[12]
 11. Instytut Ochrony Roślin (od 2008)[13]
 12. Instytut Ochrony Środowiska (od 2010)[14]
 13. Instytut Ogrodnictwa (od 2020)[15]
 14. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza (od 2022)[16]
 15. Instytut Sportu (od 2015)[17]
 16. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (od 2021)[18]
 17. Instytut Technologii Eksploatacji (od 2004)[19]
 18. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (od 2005)[20]
 19. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (od 2021)[21]
 20. Instytut Zootechniki (od 2006)[22]
 21. Morski Instytut Rybacki (od 2011)[23]
 22. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego (od 2020)[24]
 23. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (od 2019)[25]
 24. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy (od 2021)[26]
 25. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (od 2017)[27]
 26. Ośrodek Przetwarzania Informacji (od 2013)[28]
 27. Państwowy Instytut Geologiczny (od 2009)[29]
 28. Państwowy Instytut Weterynaryjny (od 2003)[30]
 29. Wojskowy Instytut Medyczny (od 2022)[31]
 30. Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 2023)[32]

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1985 r. nr 36, poz. 170) (uchylona)
 2. a b c Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 534)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2002 r. nr 192, poz. 1606).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2010 r. nr 181, poz. 1219).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie nadania Głównemu Instytutowi Górnictwa statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1579).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 18).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2004 r. nr 243, poz. 2428).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie nadania Instytutowi Energetyki w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2559).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2010 r. nr 61, poz. 377).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2005 r. nr 103, poz. 862).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2010 r. nr 172, poz. 1164).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1239).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2008 r. nr 66, poz. 403).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2010 r. nr 172, poz. 1165).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2342).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1993).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2023 r. poz. 214).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 667).
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2004 r. nr 247, poz. 2474).
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 28).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2005 r. nr 85, poz. 730).
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2006 r. nr 202, poz. 1484).
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 699)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2177).
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2153)
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1142).
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1193).
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1452).
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2009 r. nr 45, poz. 363).
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2003 r. nr 185, poz. 1803).
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2044).
 32. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2731)