Pagór

wyniosłość o wysokości względnej (od podstawy) do 100 m

Pagórwyniosłość typu pagórkowatego większych rozmiarów, o wysokości względnej do 100 m[1].

Po lewej pagór Kornbühl w Jurze Szwabskiej

Pagóry wyróżniają się w otoczeniu zdecydowanie silniejszym nachyleniem stoku. Wierzchołki pagórów są zazwyczaj okrągłe.

Mniejszą wyniosłością jest pagórek, większą zaś wzgórze.

Przypisy edytuj

  1. Stanisław Pietkiewicz, Stefan Żmuda: Słownik pojęć geograficznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 329.