Palatynat Zweibrücken

Palatynat Zweibrücken (niem. Pfalz-Zweibrücken w skrócie Zweibrücken) – księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego, stolicą którego było miasto Zweibrücken.

Historia

edytuj
 

Niegdyś hrabstwo państwa niemieckiego, położone w palatynacie bawarskim, na lewym brzegu Renu. Pierwsza wzmianka o Zweibrücken pochodzi z 1170. Hrabstwo powstało około roku 1182 przez podział Hrabstwa Saarbrücken. Po śmierci ostatniego hrabiego Eberharda hrabstwo to przypadło elektorowi Palatynatu Reńskiego Ruprechtowi II. Księstwo Palatynatu-Zweibrücken stało się ponownie jako odrębną całością w 1444. Książę Stefan Wittelsbach podzielił wtedy Palatynat-Simmern–Zweibrücken na dwie części, starszy syn Fryderyk otrzymał Palatynat-Simmern, zaś młodszy Ludwik Palatynat-Zweibrücken i Hrabstwo Veldenz. Po śmierci księcia Jana I Wittelsbacha w 1604 roku dokonano podziału księstwa na trzy części.

Podział ten przetrwał do 1681, kiedy wszystkie trzy części zostały połączone w jedno księstwo. Wtedy też księstwo zostało połączone z Królestwem Szwecji poprzez osobę króla Karola X Gustawa, będącego jednocześnie księciem Zweibrücken. Unia personalna rozpadła się w 1718 roku po śmierci króla Karola II Wittelsbacha, panującego w Szwecji jako Karol XII.

W latach 1714–1719 na terenie księstwa przebywał Stanisław Leszczyński, były król Polski, sojusznik króla Szwecji. Decyzją Karola XII Leszczyński legitymował się statusem księcia z upoważnienia (fr. prince par délégation). W czasie swych rządów Leszczyński wzniósł rezydencję podmiejską Tschifflik.

Na mocy postanowień pokoju lunewilskiego w 1801 zostało odstąpione Francji. Po Kongresie Wiedeńskim zostało zwrócone królowi Bawarii Maksymilianowi I Józefowi Wittelsbachowi.

Władcy Zweibrücken

edytuj

Hrabiowie Zweibrücken

edytuj

Walramiden

  • 1182–1237 Henryk I
  • 1237–1282 Henryk II
  • 1282–1309 Walram I
  • 1309–1311 Simon
  • 1311–1366 Walram II
  • 1366–1394 Eberhard II

Wittelsbachowie

Książęta Palatynatu-Zweibrücken (1459–1604)

edytuj

Książęta Palatynatu-Zweibrücken-Veldenz

edytuj

połączenie z Palatynatem Zweibrücken-Landsberg

Książęta Palatynatu-Zweibrücken-Landsberg

edytuj

połączenie z Palatynatem Zweibrücken-Veldenz

Książęta Palatynatu-Zweibrücken-Kleeburg

edytuj

połączenie z Palatynatem-Zweibrücken

Książęta Palatynatu-Zweibrücken (1661–1797)

edytuj

francuska okupacja

połączenie z Królestwem Bawarii