Paliwa kopalne

paliwa pochodzące z przemian substancji organicznych zachodzących na przestrzeni milionów lat

Paliwa kopalnekopaliny, które są nieodnawialnymi źródłami energii. Powstają ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były poddane wysokiemu ciśnieniu, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na:

Przykłady paliw kopalnych - węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego.

Zobacz też

edytuj