Paliwa kopalne

Paliwa kopalnekopaliny, które są nieodnawialnymi źródłami energii. Powstają ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były poddane wysokiemu ciśnieniu, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na:

Zobacz teżEdytuj