Paliwo

Substancja służąca do pozyskiwania energii

Paliwosubstancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest przez:

Najważniejszą cechą paliw jest ich ciepło spalania i wartość opałowa.

Podział paliw edytuj

Paliwa ze względu na pochodzenie dzielą się na:
Paliwa ze względu na stan skupienia dzielą się na:
Paliwa ze względu na zastosowanie dzielą się na:
  • paliwa opałowe (do spalania zewnętrznego), często określane jako "opał". Paliwa opałowe stałe to m.in. węgiel, koks, drewno.
  • paliwa napędowe (do spalania wewnętrznego).

Oddzielną grupę stanowi paliwo jądrowe.

Zobacz też edytuj