Paliwo gazowemieszanina wieloskładnikowa gazów palnych i niepalnych, pochodzenia naturalnego lub sztucznego.

Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi paliwo gazowe są:

Do najważniejszych paliw gazowych należą:

Według polskiego Prawa energetycznego jest to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia[1].

Przypisy

edytuj
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385).