Otwórz menu główne

Palnik acetylenowo-tlenowy

Cięcie stalowej rury palnikiem acetylenowo-tlenowym

Palnik acetylenowo-tlenowy – urządzenie techniczne do spawania i cięcia metali. Wysoka temperatura osiągana jest w wyniku spalania mieszaniny acetylenu i tlenu wylatujących z dyszy palnika. Gazy przechowywane są osobno w wysokociśnieniowych butlach (acetylen w żółtej, czasami brązowej a tlen w niebieskiej), do których przymocowane są zawory redukcyjne, gaz transportowany jest za pomocą gumowych węży do palnika.

Reakcja zachodząca w palniku to spalanie całkowite acetylenu:

Temperatura osiągana w wyniku tej reakcji jest rzędu 2400-3100 °C. Wyższą temperaturę osiąga się tylko w palniku wodorowym, wykorzystującym rekombinację atomowego wodoru w wodór cząsteczkowy.

Zobacz teżEdytuj