Paproć (przysiółek Rud)

Dawna kolonia fabryczna zbudowana przez Cystersów w południowo-wschodniej części Rud nad Rudą. Przez przysiółek przechodzi droga wojewódzka nr 920 i linia zabytkowej kolei wąskotorowej Gliwice – Racibórz ze stacją Paproć.