Parametr położenia

Parametr położenia – parametr rozkładów prawdopodobieństwa, którego zmiana powoduje przesunięcie dystrybuanty i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa danego rozkładu bez zmiany ich kształtu.

Definicja formalna edytuj

Jeśli w rodzinie rozkładów prawdopodobieństwa dystrybuanta parametryzowana jest przez liczbę rzeczywistą lub wektor   (obok ewentualnych innych parametrów), i zachodzi:

 

gdzie:

  •   jest dystrybuantą parametryzowaną przez  
  •   jest liczbą rzeczywistą lub wektorem

to   jest nazywane parametrem położenia.

Zobacz też edytuj