Parametry stanu (termodynamika)

Parametry stanu – wielkości fizyczne opisujące stan układu termodynamicznego takie jak: temperatura, ciśnienie, objętość, ilości (np. stężenia) poszczególnych substancji, czasem również inne. Wielkości, które nie zależą od ilości substancji w układzie, to tzw. parametry intensywne, natomiast wielkości zależne od ilości substancji to parametry ekstensywne.

Iloraz dwóch wielkości ekstensywnych zawsze jest wielkością intensywną.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj