Parametry stanu (termodynamika)

Parametry stanu – wielkości fizyczne opisujące stan układu termodynamicznego takie jak: temperatura, ciśnienie, objętość, ilości (np. stężenia) poszczególnych substancji, czasem również inne. Wielkości, które nie zależą od ilości substancji w układzie, to tzw. parametry intensywne, natomiast wielkości zależące od ilości substancji to parametry ekstensywne.

Iloraz dwóch wielkości ekstensywnych zawsze jest wielkością intensywną.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj