Paramon, imię świeckie Fiodor Michajłowicz Gołubka (ur. 26 czerwca 1977 w Uhle) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Paramon
Парамон
Fiodor Gołubka
Фёдор Михайлович Голубка
Biskup gorodiecki i wietłuski
Ilustracja
Kraj działania

Rosja

Data i miejsce urodzenia

26 czerwca 1977
Uhla

Biskup gorodiecki
Okres sprawowania

od 2023

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia moskiewska miejska

Śluby zakonne

30 marca 1998

Diakonat

23 lipca 1998

Prezbiterat

14 października 2000

Nominacja biskupia

22 października 2015

Chirotonia biskupia

2 grudnia 2015

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

2 grudnia 2015

Miejscowość

Moskwa

Miejsce

Sobór Chrystusa Zbawiciela

Konsekrator

Cyryl

Współkonsekratorzy

Warsonofiusz (Sudakow), Arseniusz (Jepifanow), Daniel (Dorowskich), Sergiusz (Iwannikow), Izydor (Tupikin), Teognost (Guzikow), Guriasz (Szalimow), Serafin (Zaliznicki), Teofilakt (Moisiejew), Sergiusz (Czaszyn), Hieronim (Czernyszow), Pantelejmon (Szatow), Sawa (Michiejew), Efrem (Jarinko), Tichon (Szewkunow), Antoni (Siewriuk)

Życiorys

edytuj

W 1997 ukończył seminarium duchowne w Moskwie. Jako uczeń ostatniego roku wstąpił jako posłusznik do ławry Troicko-Siergijewskiej. Wieczyste śluby mnisze złożył 30 marca 1998 na ręce namiestnika ławry, archimandryty Teognosta, przyjmując imię zakonne Paramon na cześć św. Paramona z Bitynii. 23 lipca 1998 w cerkwi Złożenia Szaty Chrystusa Zbawiciela w Moskwie został wyświęcony na hierodiakona przez biskupa oriechowo-zujewskiego Aleksego. Święcenia kapłańskie przyjął 14 października 2000 w cerkwi Opieki Matki Bożej na terenie monasteru Opieki Matki Bożej w Chot´kowie z rąk patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Aleksego II[1].

W 2001 został skierowany do pracy duszpasterskiej w eparchii jużnosachalińskiej, w soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Jużnosachalińsku. Dwa lata później otrzymał godność ihumena. W 2010 wrócił do ławry Troicko-Siergijewskiej, gdzie pozostał przez dwa lata, służąc równocześnie w cerkwi Narodzenia Matki Bożej w Moskwie-Kapotni (2011–2012) i w cerkwi Świętych Piotra i Pawła w Moskwie-Lefortowie[1].

W lipcu 2012 Święty Synod mianował go namiestnikiem stauropigialnego monastyru Dońskiego. 22 października 2015 otrzymał nominację na biskupa bronnickiego, wikariusza eparchii moskiewskiej[1]. W związku z tą nominacją 27 października został podniesiony do godności archimandryty[2]. Chirotonia biskupia odbyła się 2 grudnia 2015 w soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, pod przewodnictwem patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla[3].

26 lutego 2019 r. został namiestnikim ławry Troicko-Siergijewskiej, z jednoczesną zmianą tytułu na „biskup siergijewo-posadski”[1].

W 2020 r. Święty Synod zwolnił go z urzędu namiestnika ławry, zmieniając jego tytuł na „biskup naro-fomiński” i kierując go do dalszej służby w charakterze wikariusza eparchii moskiewskiej miejskiej[4].

W 2023 r. został ordynariuszem eparchii gorodieckiej[5].

Przypisy

edytuj