Paranthropus robustus

Paranthropus robustus (lub Australopithecus robustus) – przedstawiciel australopiteków masywnych.

Paranthropus robustus
Broom, 1938
Ilustracja
Czaszka Paranthropus robustus w Transvaal Museum
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ssaki
Rząd naczelne
Rodzina człowiekowate
Rodzaj Paranthropus
Gatunek Paranthropus robustus

Zamieszkiwał Afrykę południową około 1,6 mln lat temu. Mniej więcej w tym samym czasie w Afryce Wschodniej żył Paranthropus boisei. Ich cechą charakterystyczną były masywne kości czaszki. Australopithecus robustus należy do bocznej linii rozwojowej człowieka, która zajęła niszę ewolucyjną w związku z wysychaniem Afryki. Rasa wymarła.